Adatvagyon felmérése, adatosztályozás

Tapasztalataink szerint Ügyfeleink egy jelentős részénél probléma, hogy nincs naprakész nyilvántartásuk arra nézve, hogy informatikai rendszerük mely komponensei tartalmazhatnak személyes adatokat vagy más szempontból bizalmasnak számító információkat, melyek megfelelő megsemmisítéséről jogszabályi vagy egyéb kötelezettségek okán mindenképpen gondoskodni kell.

E probléma megoldása a szervezet adatvagyonának felmérése és a felmért adatvagyon osztályozása üzleti érték, bizalmasság és egyéb szempontok alapján. Cégünk munkatársai több mint 10 év tapasztalattal rendelkeznek e területen, így a DataClear Kft a megfelelő szakmai kompetenciák birtokában vállalja e tevékenység elvégzését Ügyfelei számára. Mind az adatvagyon felmérésére, mind pedig az osztályba sorolásra nemzetközileg elfogadott módszertanok állnak rendelkezésre, illetve maga az adatosztályozás sok cég, intézmény esetén törvényileg is szabályozott (például az állami és önkormányzati szervek számára az 2013. évi L. törvény irányadó).

Az adatvagyon felmérése és az adatosztályozás természetesen nem csak adatmegsemmisítési szempontból fontos, ez a besorolás az adatkezelés teljes életciklusát végigkíséri. Elengedhetetlenül szükséges továbbá ez a tevékenység akkor is, ha szervezet például:

  • ISO27001 szabvány bevezetését tervezi,
  • adatszivárgás elleni védelmi szoftvert (Data Loss Prevention, DLP) tervez bevezetni,
  • valamilyen vonatkozó iparági, nemzetközi szabályozás hatálya alá esik (PCI DSS, BASEL II, SOX, stb).

A cégünk által végzett adatvagyon felmérési és -osztályozási szolgáltatás magas szakmai színvonalának köszönhetően olyan, hogy eredményeit a fenti felsorolásban szereplő vagy azokhoz hasonló további projektekben is változtatások nélkül fel lehet használni.